Chirurgicky zrychlené rovnání zubů

Ve spolupráci s ortodontistou můžeme urychlit rovnání zubů. Metoda se hodí pro pacienty s ukončeným růstem čelistí (obecně starších 20 let). Co se týká kontrétních případů, rozhoduje vždý ortodontista. Obecně se hodí ke korekci v následujících případech:  stěsnání, zkřížený skus, ankylózy zubů, resorpce kořene po předchozí ortodontické léčbě, paradentóza s recesy, tenký typ parodontu, fenestrace kosti nad kořenem, expanze oblouku, aby kořeny neperforovaly, intruze + expanze, selhání přechozí ortodoncie, příliš pomalá předchozí ortodoncie.
Konvenční rovnání zubů fixními aparáty může trvat i několik let. Pokud se chirurgicky urychlí, lze samotné rovnání zkrátit na cca 60 dní, od chirurgického zákroku po rovné zuby. K tomu je nutné přičíst cca 1 měsíc před na vyšetření, naplánování léčby a nalepení fixního aparátu. Princip chirurgického urychlení spočívá ve výkonu, který se nazývá kortikotomie. Po nasazení fixního aparátu provedeme v místním znecitlivění oddálení dásně a sliznice od zubů, se kterými je třeba pohybovat a ultrazvukovým nožem prořízneme kost okolo kořenů zubů ve směru, kterým je třeba zub posunout. Tím se stane zub výrazně pohyblivějším a lze jej posunout do požadované polohy mnohem rychleji. Po proříznutí kosti, se rána na dásni a sliznici zase zašije. Do 24 hodin začne ortodontista s ošetřenými zuby pohybovat pomocí aktivních drátů zasazených do zámků fixního aparátu na zubech. Ortodontické kontroly jsou během těch cca 60 dní nutné každý týden, na rozdíl od konvenční léčby, kdy jsou cca každých 6 týdnů.
Metoda poskytuje výraznou časovou úsporu, ale vyžaduje úzkou spolupráci pacienta, ortodontisty a chirurga. Cena takového ošetření je vyšší než u konveční ortodontické léčby. Pacient hradí chirurgický výkon a častější kontroly u ortodontisty. U nás je cena za kortikotomii jednoho zubu 1000 Kč. Celková cena léčby se tedy stanoví až po naplánování léčby ortodontistou.