Odstraňování "váčků" nad zuby

"Váček" nad zubem u horních zubů a pod zubem u dolních zubů je lidové označení pro zánět na špičce kořene "mrtvého" i endodonticky zaplněného zubu, který rozpouští kost ve svém okolí a ta je nahrazována měkkou tkání, která obsahuje bakterie. "Váček" má tendenci se zvětšovat a v obdobích snížené imunity pacienta (oslabení nemocí, psychické nebo fyzické vyčerpání) se projevuje bolestmi na skus a bolestivým vyklenutím sliznice nad špičkou kořene, které pak po provalení hnisu přejde v již nebolestivou píštěl s hnisavým výtokem.
Vysvětleme si, jak takový "váček" vzniká. Pokud odumře zubní dřeň (nervy a cévy uvnitř zubu) kvůli hlubokému zubnímu kazu, úrazu nebo přetížení zubu, tak se provádí tzv. endodontické ošetření. Dutina zubu v korunce a kořenové kanálky se otevřou, vyčistí a zaplní tak, aby v nich nebylo místo ani vhodné prostředí pro bakterie. Na samotné špičce kořene se kořenový kanálek může větvit a toto větvení je velmi obtížné hermeticky zaplnit. Na rozhraní mezi výplní vnitřku zubu a "živými" vazivovými vlákny, kterými je zub připevněn ke kosti tak i po endodontickém ošetření přežívají bakterie. Tyto bakterie jsou pak při poklesu imunity pacienta odpovědné za tvorbu "váčku". Váček je možné léčit tzv. re-endodoncií. Tzn. odstranění staré výplně v kanálcích přes korunku, znovu vyčištění vnitřku zubu a znovu zaplnění celého zubu. Problémem je, že nejvyšší úspěšnost má první endodontické ošetření a každé další má úspěšnost nižší. Vyšší úspěšnost má re-endodoncie na specializovaném pracovišti s operačním mikroskopem, takové ošetření kořenových kanálků je finančně náročné, u vícekořenového zubu se cena může blížit ceně námi zaváděných implantátů. Častá je pak situace, že na zubu s "váčkem" je již nasazená protetická korunka nebo můstek. Re-endodoncie s provrtáním protetické korunky má úspěšnost pro svou nepřehlednost ještě menší. Sejmutí korunky kvůli větší přehlednosti znamená destrukci korunky nebo celého můstku, který už nebude zpět pasovat, to když pomineme cenu protetické práce a případné spory kdo novou protetiku zaplatí, zda lékař nebo pacient. V těchto případech se nabízí řešení, které přístupuje k problému z opačné strany zubu, od špičky kořene, tam kde je "váček". Děje se tak při tzv. resekci kořenového hrotu zubu. V místním umrtvení, z malé rány ve sliznici nad špičkou kořene s váčkem vytvoříme jemným vrtáčkem v kosti malé okénko, kterým odvrtáme postiženou špičku kořene a malou škrabkou odstraníme váček nad zubem. Pokud je výplň kořenového kanálku již ve špatném stavu, tak ji lze přes zkrácenou špičku kořene (retrográdně) doplnit. Vzniklý prostor po špičce kořene a váčku se ponechá zaplnit krví z rány. Ta se zde časem změní na vazivo a někdy i na kost. Ránu zašijeme a za týden odstraňujeme stehy. Po 6 měsících do výkonu hodnotíme úspěšnost zákroku. Nejlepší výsledek je, pokud je na rtg za 6 měsíců vidět nová kost v místě, kde byl váček a současně pacient nemá obtíže - bolest na skus a netvoří se píštěl na sliznici nad/pod zubem. Zákrok jako takový hradí zdravotní pojišťovny. Lze si však zaplatit vyplnění otvoru po váčku a špičce kořene materiálem, který slouží u větších defektů jako "lešení", na kterém se může vytvořit s větší pravděpodobností kvalitní kost ( kolagenový čep za 500 Kč, kolagenový čep s navázaným antibiotikem za 1000 Kč, anorganická složka kosti trikalcium-fosfát za 500 Kč) U malých defektů používáme originální látku Osteora, což je hydroxid vápenatý na olejové bázi, který svým vysokým pH brání pokračování zánětu a stimuluje tvorbu nové kosti, její aplikace je za  500 Kč. 
Stejný postup nabízíme, pokud dojde při plnění kořenového kanálku k přeplnění a výplňový materiál přečnívá ze špičky kořene a dráždí okolní tkáně a tak může způsobit vznik "váčku".