Následující položkový ceník slouží pro názornost a jako doplnění kapitoly o nejčastějších řešeních pomocí zubních implantátů a jejich cenách. 

Služba Cena
Konzultace  30 minut 1500 Kč
CBCT vyšetření segmentu nebo celých čelistí 500 / 1000 Kč 
Zavedení válcového implantátu Dentis nebo ROOTT 13000 Kč
Zavedení ohybatelného bikortikálního-bazálního nebo kompresního implantátu ROOTT. Jeden implantát nebo bi- až tripod včetně stabilizace synkrystalizací - svařením přímo v dutině ústní. 13000 - 20000 Kč
Zavedení vhojovacího válečku/ů 700 - 1500 Kč
Otisky / skenování implantátu/ů 1500 Kč
Zavedení ortodontického kotevního implantátu  4000 Kč
Zuby za jeden den "All-on-4" Nobel 1 čelist. Včetně dočasné pevné zubní náhrady (10 - 12 zubů) z pryskyřičného materiálu PMMA. Podrobnosti viz rubrika "Implantáty krok za krokem". 140000 Kč
Ošetření celé jedné čelisti podle italského konceptu při výrazném nedostatku kosti pomocí kombinace bazálních, kompresních a pterygoidních implantátů včetně dočasné, na pevno přicementované zubní náhrady z pryskyřičného materiálu PMMA se 12 zuby do 1 týdne 140000 Kč
Definitivní zirkonová (celokeramická) zubní náhrada k cementaci na implantáty podle italského konceptu, 12 zubů. Včetně jedné zkušební náhrady z pryskyřice. 60000 Kč
Definitivní pryskyřičná PMMA zubní náhrada s kovovým třmenem k přišroubování na implantáty All-on-4 nebo All-on-X jedna čelist, 10-12 zubů. 60000 Kč
Definitivní zirkonová (celokeramická) zubní náhrada k přišroubování na implantáty All-on-4 nebo All-on-X jedna čelist, 12 zubů. 90000 Kč
Ošetření jedné čelisti pevnou zirkonovou celokeramickou náhradou na implantátech ( 10 - 12 zubů) s čekáním na vhojení implantátů 3-6 měsíců. Cena je včetně případného doplňování kosti a 1 - 2 přechodných PMMA náhrad před předáním definitivní zirkonové náhrady. 180000 Kč


 
Hybridní náhrada v dolní čelisti, 14 zubů
2 implantáty a 2 zásuvné spoje typu Locator
45000 Kč
Doplnění  chybějící  kosti - socket preservation, sinus lift, kostní blok, bone split, ridge split  1000 - 10000 Kč
Zirkonová korunka na implantát včetně titanového pilíře - abutmentu  9000 Kč
Kolagenový kužel do extrakční rány 500 Kč
Kolagenový kužel s antibiotikem do extrakční rány 1000 Kč

Kontrola po implantaci 1 / více implantátů

700 - 1500 Kč
Kontrola po implantaci typu All-on-4 1500 Kč
Fixační šroubek All-on-4 700 Kč

Doplnění chybějící kosti autologním dentinem (zpracováním vlastního zubu pacienta)

5500 Kč

Provizorní PMMA pryskyřičná korunka k cementaci na implantát, kde abutment - pilíř je již součástí jednodílného bazálního nebo kompresního implantátu.  2000 Kč

V ceně zavedení implantátu je cena práce, implantát samotný, jeho zavedení se vší logistikou okolo (jednorázový sterilní a sterilizační materiál), naplánování implantace, kontrola po zákroku, 2-letá záruka.
V ceně korunky na implantát je cena za nasazení, cena laboratoře za zhotovení korunky, šroubovací titanový pilíř (abutment), přes který se korunka k implantátu připevní a 2-letá záruka.

Způsob placení
Platí se vždy jen za právě provedenou hotovou práci. Tzn. platí se zvlášť za implantáty po jejich zavedení. Za zavedení vhojovacích válečků, za otisky nebo skenování. Za protetiku se platí, až když je definitivně nasazená v ústech, to jest obvykle za 3-4 měsíce v dolní čelisti a za 6-7 měsíců v horní čelisti.
Platba možná v hotovosti nebo platební kartou.