Ceník

Služba Cena
Konzultace  500 Kč
CBCT vyšetření  500-1000 Kč 
Zavedení válcového implantátu  11000 Kč
Zavedení válcového miniimplantátu  6000 Kč
Zavedení bikortikálního implantátu  6000 Kč
Zavedení provizorního implantátu  2000 Kč
Zavedení vhojovacích válečků 500 Kč
Otisky implantátu/tů 500 Kč
Zavedení ortodontického kotevního implantátu  1500 Kč
Zuby za jeden den "all-on-4" Nobel Biocare
1 čelist. Náhrada je provizorní ze zesílené pryskyřice. Podrobnosti viz rubrika "Implantáty krok za krokem".
120000 Kč
Ošetření jedné čelisti pevnou náhradou na implantátech s čekáním na vhojení implantátů 3-6 měsíců. Náhrada je definitivní s kovovou konstrukcí.
V případě keramické, zirkonové náhrady
120000 Kč


130000 Kč
Hybridní náhrada v dolní čelisti
2 implantáty a 2 zásuvné spoje typu Locator
40000 Kč
Doplnění  chybějící  kosti - socket preservation, sinus lift, kostní blok, bone split  1000 - 8000 Kč
Zirkonová korunka na implantát    7000 Kč
Kolagenový kužel do extrakční rány 500 Kč
Kolagenový kužel s antibiotikem do extrakční rány 1000 Kč

Kontrola po implantaci 

300 Kč
Kontrola po implantaci typu all-on-4 1000 Kč

Doplnění chybějící kosti autologním dentinem (zpracováním vlastního zubu pacienta)

5000 Kč

Pískování - air flow zubů horní i dolní zuby  800 Kč

V ceně zavedení implantátu je implantát samotný, jeho zavedení se vší logistikou okolo (jednorázový sterilní a sterilizační materiál), vhojovací a otiskovací válečky.
V ceně korunky na implantát je cena laboratoře za zhotovení korunky, otiskovací materiál, šroubovací pilíř (abutment), přes který se korunka k implantátu připevní, laboratorní analog implantátu, který používá zubní technik k připevnění korunky do modelu chrupu, zavedení vhojovacího válečku a zhotovení otisků.

Způsob placení
Platí se vždy jen za právě provedenou hotovou práci. Tzn. platí se zvlášť za implantáty po jejich zavedení. Za protetiku se platí, až když je definitivně nasazená v ústech, to jest obvykle za 3-4 měsíce v dolní čelisti a za 6-7 měsíců v horní čelisti.
Platba možná v hotovosti nebo platební kartou.