Kontraindikace implantátů

Zubní implantáty jako celek mají vysokou úspěšnost, to znamená, že se jich po zavedení vhojí do kosti 98% a dále fungují jako umělé kořeny pro umělé korunky nebo můstky. Existují níže zmíněné situace, kde takto vysokou úspěšnost očekávat nelze.
 
1. Diabetes mellitus, cukrovka - před implantací a po dobu vhojování implantátu je nutná taková léčba, aby zůstala hodnota glykosylovaného hemoglobinu pod hodnotou 50 mmol/mol. Recentní výsledek z diabetologické poradny požadujeme před samotným výkonem.
 
2. Antiresorpční léčba osteoporózy pomocí bisfosfonátů - před implantací a po dobu vhojování implantátu je nutné mít hodnoty CTX-betacrosslaps nad hodnotou 150 pg/ml, jinak je nutné léčbu bisfosfonáty přerušit pokud to osteolog řídící léčbu osteoporózy dovolí. Na vyšetření tohoto kostního markeru Vás odešleme přímo v budově, kde máme ordinaci.
 
3. Kouření, nikotinismus - je jedno zda klasické cigarety nebo IQOS nebo vapování, vše snižuje pravděpodobnost úspěchu implantace o 15 %. V tomto případě implantaci provedeme, ale nemůžeme poskytnou záruku. Vůči lokálním  nepříznivým vlivům kouření jsou odolnější leštěné bikortikální implantáty, tzv. bazální, které jsou kotvené tak hluboko v kosti, že to k jejich závitu mají zplodiny hoření "daleko". Ale i u nich se uplatňuje vazokonstrikční vliv nikotinu na cévy, který způsobuje nedokrevnost tkání kudy kouř prochází. 
 
4. Stav po ozáření čelisti pro nádorové onemocnění hlavy - vyšší riziko nevhojení implantátu je v horní čelisti a u pacientů, kteří obdrželi celkovou dávku více než 70 Gy (grayů). Implantovat se doporučuje nejdříve 6 měsíců po ukončení radioterapie.
 
5. Nedostatečná ústní hygiena - implantáty a jimi nesené protetické práce vyžadují větší úsilí k udržení ústní hygieny než zdravé vlastní zuby. Nelze tedy na ně pohlížet optikou vysoké ceny, ve smyslu, že za ty peníze by měli vydržet čisté samy od sebe, ale naopak je chápat podobně jako drahé auto nebo drahou kabelku, kterým je třeba poskytnou náležitou péči, jinak svoji cenu ztratí.
Materiály samotné - titanový šrouby a zirkonové korunky jsou věčné, ale jejich vzájemné spojení a spojení s kostí věčné nejsou. Při podcenění péče o tyto chcete-li "Achilovy paty" celého ošetření se objeví problémy, které mohou vyústit až do úplné ztráty zubů i s implantáty.