Nejčastější typy "řešení" pomocí implantátů a jejich cena

 

1.       Zub, skupina zubů nebo poslední zuby v čelisti jsou stále na místě, ale jsou tak poškozené, že je již nejde zachránit a jsou určeny k vytržení
Už v tuto chvíli je vhodné, jako jedno z možných řešení, zvážit možnost náhrady zubů implantátem. Někdy lze rovnou implantovat formou „kus za kus“ především v případě horních i dolních řezáků nebo pokud se jedná o ošetření celé čelisti, ve které zbývá jen posledních několik zubů. Při ztrátě špičáků a stoliček, již bývá okamžitá implantace po extrakci složitější s nejistým výsledkem. V těchto situacích bývá rozumnější, po vytržení zubu, jeho lůžko (díru po zubu) ihned vyplnit materiálem, který slouží jako „lešení“ k řízené regeneraci nové kosti. Používáme komerčně dostupné materiály: kolagen Poresorb, granulát z trámčiny hovězí kosti BioOss, syntetický materiál Ethoss ( beta trikalcium fosfát + calcium sulfát) nebo vlastní vytržený zub pacienta, který ve speciálním mlýnku ( technologie KometaBio ) upravíme na drť 0,25 - 1,2 mm, kterou po pročištění v roztoku louhu a jeho neutralizaci rovnou aplikujeme zpět do extrakční rány. V některých případech tyto vyplňující materiály musíme překrýt  ochrannou vstřebatelnou membránou SinossMem, která zaručuje, že se regeneruje nová kost a ne jen vazivo. Těmito postupy se brání tomu, aby kost po ztrátě zubu nemizela. Naopak se většinou podaří zachovat její dostatečný objem k pozdějšímu zavedení implantátu. Což lze obvykle provést za 4 měsíce od vytržení zubu a doplnění kosti. Cena od 500 - 5500 Kč.

2.       Chybí jeden zub, kosti je dostatek
Pokud pacient nespěchá a chce maximální výsledek a je mu v usměvu vidět dáseň, tak je řešením klasický válcový implantát podle švédské školy, který se nechá vhojit a po zahojení se zhotoví korunka. V mezidobí nosí pacient mezeník (vyndávací zub). Pokud pacient spěchá a není v úsměvu vidět dáseň tak lze zavést bazální nebo kompresní implantát, do týdne zhotovit provizorní kompozitní korunku a po vhojení implantátu defintivní zirkonovou korunku. Obvyklá celková cena do 25 000 Kč.

3.        Chybí jeden zub, ale kosti je málo
U horních předních zubů u pacientů s obnaženou dásní v úsměvu (gummy smile) a u pacientů s maximalistickými požadavky ochotných čekat na vhojení implantátu 6 měsíců (třeba s mezerníkem), zavádíme válcový implantát podle švédské školy a jeho obnaženou část překryjeme syntetickou kostí Ethoss a navrch ještě PRF membránou získanou centrifugací vlastní krve pacienta, takže membrána obsahuje hodně krevních destiček a v nich faktory, které urychlují vznik nových cév a tak prokrvení syntetické kosti, která se postupně změní na vlastní kost pacienta. Cena celkově do 30 000 Kč. U pacientů, kteří chtějí horní přední zub nahradit hned, nemají gummy smile a nevadí jim kosmetický kompromis na přechodu mezi korunkou a dásní zavádíme bazální nebo kompresní implantát podle italské školy, který pokud to místo dovoluje stabilizujeme do bi- nebo tripodu divergentně zavedenou a synkrystalizací spojenou titanovou jehlou podle Scialoma. Hned zhotovujeme provizorní korunku a do 6 měsíců definitivní korunku. Cena celkově do 30 000 Kč. V případě horních stoliček implantujeme podle švédské školy, doplňujeme současně s implantací zvířecí kost (BioOss) pod sliznici čelistní dutiny tzv. sinus lift. Cena celkem do 33 000 Kč. V případě dolních stoliček, pokud je kost nízká, ale široká, používáme podle švédského konceptu krátké a široké implantáty (jejichž funkčnost byla léty ověřena v rámci amerického implantačního systému Bicon) cena do 25 000 Kč. Pokud je kost vysoká, ale úzká na 4 mm, tak ji při implantaci nařízneme piezopilkou a rozšíříme kostními expandéry - tzv. bone split a implantujeme podle švédského konceptu. Cena celkem do 30 000 Kč. Pokud je kost užší než 4 mm, zúženou část odbrousíme a zavádíme opět krátký a široký implantát.   

4.       Chybí více než jeden zub a je dost kosti 
V tomto případě zavádíme válcové implantáty podle švédské koncepce, na které necháváme zhotovit zirkonový můstek. Obvyklá cena za dva implantáty a tříčlenný můstek je do 52 000 Kč

5.       Chybí více než jeden zub a kosti je málo
V případě horních předních zubů postupujeme stejně, jako když chybí jeden zub. Zavádíme válcové implantáty podle švédského konceptu, kost doplňujeme. U dolních předních zubů zavádíme bazální nebo kompresní implantáty podle italského konceptu. U horních zadních zubů záleží na místních podmínkách. Pokud to lze, tak v případě malých stoliček provádíme rozšíření kosti bone splitem a u velkých stoliček augmentaci kosti sinus liftem a do takto upravené kosti implantujeme válcové implantáty podle švédského konceptu. Pokud bone split ani sinus lift provést nelze, tak implantujeme podle italského konceptu s použitím bazálních nebo kompresních implantátů, hybridní dlahy a pterygoidního implantátů, které spojujeme (armujeme) do jednoho celku synkrystalizací. Cena celkem do 60 000 Kč. V případě dolních zadních zubů pokud je kost zúžená, ale dostatečně vysoká tak ji dvoufázově rozšiřujeme technikou ridge splitu vyvinutou původně pro implantáty systému Bicon. V první fázi ve zúžené kosti vyřízneme piezopilkou obdélník kosti, který však ponecháme na místě, aby se k němu během následujících 3 týdnů opět přihojila okostice. Ve druhé fázi pak tento kostní blok dlátkem uvolníme i s okosticí a dásní, tzv. ridge split. A do mezery zavedeme válcové implantáty podle švédského konceptu. Mezeru vyplníme PRF membránami a okraje dásně přiblížíme stehy. Za 5 měsíců pokračujeme zhotovením můstku. Obvyklá cena za dva implantáty, tříčlenný můstek a rozšíření kosti je do 55 000 Kč.
Pokud je dolních čelist v zadním úseku nízká i úzká, implantujeme podle italského konceptu s využitím kombinace bazálních a kompresních implantátů, titanových jehel a hybridní dlahy. Cena celkem do 65 000 Kč.

6.     Chybí jeden nebo několik zubů, ale finance jsou omezené
Pak není implantační řešení vhodné. Pro pacienta i lékaře je lepší zhotovit klasickou zubní náhradu - můstek, mezerník nebo částečnou snímatelnou náhradu, na které přispívá i zdravotní pojišťovna. Pokusy o kompromis a snaha o tzv. "sociální" řešení vedou ke zklamání pacienta i lékaře.

8.       Bezzubá dolní čelist, kosti je dost, ale finance jsou omezené
Zavádíme minimálně 2 válcové implantáty podle švédské školy, které za 3 měsíce zatížíme tzv. "hybridní" totální náhradou systémem Locator, princip patrice a matrice (jako patentka). Výhodou tohoto řešení je nesrovnatelně vyšší stabilita dolní snímatlené náhrady (protézy). Při dvou implantátech je cena celé práce včetně protézy tzv. "na klíč" 45 000 Kč.

9.       Bezzubá horní čelist, kosti je dost, ale finance jsou omezené
Kost v horní čelisti není tak pevná, jako v dolní a tak je nutné použít i pro kotvení hybridní náhrady více implantátů, ideálně 4 za celkem cca 50 000 Kč. Následná poměrně složitá protetická část za 6 měsíců zahrnuje zhotovení otisku implantátů a podle něho zhotovení kovového třmenu v laboratoři, kde do něj zavedou patrice Locatorů. Celkem minimálně 3, lépe však 4 spoje. Třmen se přišroubuje nebo nacementuje na implantáty a i s čelistí se zhotoví další otisk a podle něj pak v laboratoři vpolymerují do zubní náhrady matrice. Cena protetické části 80 000  Kč. Celkem tedy 130 000 Kč za celé řešení. Takto to v podmínkách ČR pro pacienta finančně nedává smysl (typické "za hodně peněz málo muziky").  

10.        Bezzubá horní, dolní nebo obě bezzubé čelisti, finance nejsou problém a proto pacient vyžaduje řešení "napevno" a co nejrychlejší, současně je dostatek kosti po ztrátě zubů 
Pak je vhodná náhrada typu „All-on-4“, tj. 4  válcové implantáty na jednu čelist, které nesou pevnou (fixní) náhradu s 10 až 12 zuby v každé čelisti. Toto řešení umíme zvládnout s originálním švédským systémem Nobel za jeden den, protože podle předoperačních skenů původních vlastních zubů nebo zubní náhrady a následného použití CAD/CAM technologie zvládneme ve stejný den vyrobit dočasnou pevně přišroubovanou zubní náhradu z pryskyřičného materiálu PMMA. Ráno přijde pacient bezzubý nebo i s posledními zkaženými zuby a večer jde domů se zuby napevno. Jedna takto ošetřená čelist vyjde za ten jeden den se vším všudy na 140 000 Kč. Zuby, které pacientovi večer k implantátům přišroubujeme jsou provizorní a poskytujeme na ně záruku jen po dobu vhojování implantátů tj. u horních zubů na 6 měsíců a u dolních na 3 měsíce. Po uplynutí této doby by se měla zhotovit nová, tentokrát již definitivní náhrada, která má kovovou konstrukci, je pevnější, přesnější a trvanlivější. Při zhotovování definitivní náhrady zohledňujeme zkušenost pacienta s náhradou provizorní a lze změnit barvu, velikost a tvar zubů, způsob jak na sebe horní a dolní zuby koušou. Obvykle vyrobíme ještě jednu mezi-náhradu z dočasného materiálu se zapracovanými změnami a jejíž cena je započítána do definitivní náhrady, na které si ověříme, že případné změny budou dobře fungovat a pacientovi vyhovovat. Na definitivní náhradu poskytujeme záruku 2 roky a stojí dalších 60 000 Kč za pryskyřičné zuby s kovovou kosntrukcí a 90 000 Kč za celokeramické zirkonové zuby. Materiál je vhodné zvolit i s ohledem na protilehlé zuby, aby si byly svou tvrdostí podobné. Proti vlastním zubům nebo keramickým náhradám je vhodná zirkonová náhrada, proti snímatelným nebo hybridním náhradám je vhodná PMMA náhrada s kovou konstrukcí.

11.       Bezzubá horní, dolní nebo obě bezzubé čelisti, problémem je nedostatek kosti pro válcové implantáty Nobel, nelze tedy zhotovit  "zuby za jeden den".
 V těchto případech používáme italský implantační koncept a tzv. bazální, kompresní implantáty, pterygoidní implantáty, titanové jehly a hybridní dlahy, které zavádíme do poslední pevné zbývající použitelné kosti v čelistech, která se nachází v základech (bazích) obou čelistí. Tyto jednodílné implantáty z titanové slitiny jsou k dispozici ve velkém spektru průměrů a délek od několika mm po několik cm, mají agresivní závit, leštěný (bazální implantáty) nebo strukturovaný (kompresní implantáty) povrch, dají se ohýbat a přímo v ústech svařovat metodou synkrystalizace do pevných armovaných titanových konstrukcí. Součástí této techniky ošetření pomocí implantátů je i okamžité zatížení (v tomto případě je provizorní PMMA pryskyřičná náhrada hotová do týdne). Cena za toto řešení je 140 000 Kč. Po vhojení implantátů se zhotovuje definitivní náhrada ze zirkonu za cenu 60 000 Kč.

12. Situace již zhojené, ale neozubené čelisti, kdy má pacient dostatek kosti pro více než 4 válcové implantáty podle švédského konceptu a chtěl by co nejpřirozenější výsledek, na který je ochoten si počkat.
Zavádíme 6 až 8 válcových implantátů, doplňujem chybějící kost a necháme implantáty vhojit 3 - 6 měsíců. Pak zhotovujeme jednu až dvě PMMA pryskyřičné provizorní pevné šroubované náhrady, které postupně vylepšujeme, až k výslednému tvaru a barvě, které bude pacientovi po všech stránkách vyhovovat. Ta pak bude sloužit jako vzor pro zhotovení definitivní zirkonové náhrady. Cena celkem do 180 000 Kč.