Co vás čeká?

Obvyklý sled kroků při ošetření našich pacientů pomocí zubních implantátů

1.       První návštěva – pohovor, vyšetření, zhotovení otisků k odlití sádrových modelů chrupu, registrace skusu, vystavení žádanky na CBCT rtg vyšetření. 

2.          CBCT je 3D rtg vyšetření a zde v Hradci Králové stojí 1000 Kč. Výsledek vyšetření Vám dají na CD , které je nutné dopravit do naší ordinace. Lze provést i tak, že na požádání zašleme žádanku na e-mail ve formě pdf, kterou si vytisknete a předložíte u CBCT vyšetření. CD s výsledkem pak donesete k prvnímu pohovoru, CD zůstává Vašim majetkem, který si vezmete s sebou pokud bude chtít konzultovat i jiného lékaře.

3.      Plánovací fáze bez přítomnosti pacienta. Podle výsledku vyšetření pacienta, zhodnocení sádrových modelů jeho chrupu a registrace skusu zubní lékař navrhne protetické řešení tj. vhodný typ zubní náhrady. Čelistní chirurg zhodnotí podle výsledku CBCT kolik kosti pacientovi zůstává pro zavedení implantátů a navrhne druh a počet implantátů, které protetiku ponesou. Zubní technik zhodnotí, zda je řešení technicky proveditelné. Z toho vzejde jeden nebo více návrhů plánu ošetření a jeho ceny pro pacienta. 

4.         Druhá návštěva v ordinaci poskytuje příležitost probrat navržená řešení. Pacient se může rozhodnout hned, často však rozhodnutí ještě konzultuje s rodinou ohledně financí, poradí se s jiným lékařem nebo porovnává informace s dalšími zdroji na internetu. Pokud se pacient rozhodne pro jedno z nabízených řešení, domluvíme termín zahájení léčby, vydáme recept na léky před operací (antibiotika a léky na bolest).

5.          Vlastní výkon - zavedení zubního implantátu/ implantátů. Začínáme znecitlivěním místa vpichu umrtvující injekce gelem s anestetikem. Za cca 2 minuty aplikujeme znecitlivující injekci, po které je již vše další zcela bezbolestné. Pacient cítí jen doteky a mírné vibrace od vrtačky při vrtání otvoru pro zavedení implantátu. V místě naplánovaného umístění implantátu, nařízneme kousek dásně, odsuneme ji na chvíli od kosti. Do kosti vyvrtáme otvor pro implantát, do kterého jej zašroubujeme. Při zavádění čepelkového implantátu v kosti vyřezáváme tenkou štěrbinu ultrazvukovým skalpelem a do ní pak čepelkový implantát jemně vklepneme. Na závěr výkonu ránu na dásni zašijeme jemným stehem. U vícečetných implantací nebo po doplňování chybějící kosti obvykle ještě po výkonu aplikujeme injekci proti otoku (dexamethason) a proti bolesti (Ketonal) do hýžďového svalu. Po 1 týdnu při kontrole v ordinaci stehy odstraňujeme.

2.       Po 3 měsících (v dolní čelisti) a 6 měsících (v horní čelisti) zavádíme vhojovací válečky. Jedná se o malý  chirurgický výkon v místním znecitlivění. Odhalí se při něm vnitřní závit implantátu a našroubuje se do něj vhojovací šroub, kolem kterého se v dásni vytvoří při hojení „montážní“ kanálek, kudy bude možné později na implantát přišroubovat otiskovací a později i protetický pilíř s umělou zubní korunkou.

3.       Za 2 týdny po zavedení vhojovacího válečku se zhotovují otisky polohy implantátů a výbírá se barva pro zhotovení  korunky/můstku. Tato návštěva je bezbolestná. Vyšroubuje se vhojovací váleček a tenkým šroubkem se přichytí otiskovací váleček, který se zalije otiskovací hmotou spolu s ostatními zuby v čelisti. Po ztuhnutí otiskovací hmoty se tenký šroubek povolí a otiskovací váleček zalitý ve ztuhlé otiskovací hmotě slouží zubnímu technikovi jako přesný ukazatel polohy implantátu ve vztahu k ostatním zubům. Technik pak může zhotovit přesnou korunku.

4.       Za další 1-2 týdny po otiskování předáváme korunku/můstek pacientovi. Fixace korunky na implantát se provádí buď přímo přišroubováním, pokud je osa implantátu v ose s korunkou. Montážní šachta se pak zalije "bílou plombou". Pokud je osa implantátu a korunky, hlavně na předních zubech, k sobě navzájem pod určitým úhlem, tak k implantátu přišroubujeme zahnutý pilíř a na něj pak korunku cementujeme.

5.        Pacinenta s implantátem pak kontrolujeme 1 měsíc po nasazení korunky, pak za 3 měsíce, za 6 měsíců a potom každý rok jednou.