Co vás čeká?

Obvyklý sled kroků při ošetření našich pacientů pomocí zubních implantátů

1.       První návštěva – pohovor, vyšetření, zhotovení otisků k odlití sádrových modelů chrupu, registrace skusu, provedení 3D  rtg vyšetření tzv. CBCT. Výsledek CBCT Vám předáme na DVD pro Vašeho stomatologa nebo pro případ, že by jste se chtěli poradit ještě někde jinde. Pokud pacient souhlasí, stanoví se termín zavedení implantátu/tů. Vydáme recept na léky před operací (antibiotika a léky na bolest).

2.      Plánovací fáze probíhá bez přítomnosti pacienta. Podle výsledku vyšetření pacienta, zhodnocení sádrových modelů jeho chrupu a registrace skusu zubní lékař navrhne protetické řešení tj. vhodný typ zubní náhrady. Čelistní chirurg zhodnotí podle výsledku CBCT kolik kosti pacientovi zůstává pro zavedení implantátů a navrhne druh a počet implantátů, které protetiku ponesou. Zubní technik zhodnotí, zda je řešení technicky proveditelné. Z toho vzejde jeden nebo více návrhů plánu ošetření a jeho ceny pro pacienta. Pokud je možných řešení více nebo je nutné zásadně změnit postup navrhnutý v první návštěvě, domlouváme se dále s pacientem telefonicky. Pokud se jedná o rozsáhlejší práci, jako je rekonstrukce chrupu v celé čelisti nebo celých ústech, jsou někdy nutné další konzultační návštěvy a provedení přípravných protetických prací.

3.    Vlastní výkon - zavedení zubního implantátu/ implantátů. Pokud má pacient domluvený doprovod po výkonu, můžeme podat lék na zklidnění a uvolnění (Midazolam). Potom aplikujeme znecitlivující injekci, po které je již vše další zcela bezbolestné. Pacient cítí jen doteky a mírné vibrace od vrtačky při vrtání otvoru pro zavedení implantátu. V místě naplánovaného umístění implantátu, nařízneme kousek dásně, odsuneme ji na chvíli od kosti. Do kosti vyvrtáme otvor pro implantát, do kterého jej zašroubujeme. Na závěr výkonu ránu na dásni zašijeme jemným stehem. U vícečetných implantací nebo po doplňování chybějící kosti obvykle ještě po výkonu aplikujeme injekci proti otoku (dexamethason) a proti bolesti (Ketonal) do hýžďového svalu. V některých vybraných případech, lze rovnou provést otisky implantátů a nové zuby na ně připevnit ještě týž den, jako je to v případě řešení All-on-4, kdy je zubní náhrada již dopředu připravená a jen se do večera podle otisků upraví, aby šla přišroubovat na implantáty nebo do cca 3 dnů pokud se zubní náhrada - provizorní korunka nebo můstek vyrábí podle otisků úplně nové.  

2.       Po 3 měsících (v dolní čelisti) a 6 měsících (v horní čelisti) při klasické doufázovém implantování, zavádíme vhojovací válečky. Jedná se o malý  chirurgický výkon v místním znecitlivění. Odhalí se při něm vnitřní závit implantátu a našroubuje se do něj vhojovací šroub, kolem kterého se v dásni vytvoří při hojení „montážní“ kanálek, kudy bude možné později na implantát přišroubovat otiskovací a později i protetický pilíř s umělou zubní korunkou.

3.       Za 2 týdny po zavedení vhojovacího válečku se zhotovují otisky polohy implantátů a výbírá se barva pro zhotovení  korunky/můstku. Tato návštěva je bezbolestná. Vyšroubuje se vhojovací váleček a tenkým šroubkem se přichytí otiskovací váleček, který se zalije otiskovací hmotou spolu s ostatními zuby v čelisti. Po ztuhnutí otiskovací hmoty se tenký šroubek povolí a otiskovací váleček zalitý ve ztuhlé otiskovací hmotě slouží zubnímu technikovi jako přesný ukazatel polohy implantátu ve vztahu k ostatním zubům. Technik pak může zhotovit přesnou korunku.

4.       Za další 2 týdny po otiskování předáváme korunku/můstek pacientovi. Fixace korunky na implantát se provádí buď přímo přišroubováním, pokud je osa implantátu v ose s korunkou. Montážní šachta se pak zalije "bílou plombou". Pokud je osa implantátu a korunky, hlavně na předních zubech, k sobě navzájem pod určitým úhlem, tak k implantátu přišroubujeme zahnutý pilíř a na něj pak korunku cementujeme.

5.        Pacienta s implantátem pak kontrolujeme 1 měsíc po nasazení korunky, pak za 6 měsíců a potom jednou za rok.