Co vás čeká?

Obvyklý sled kroků při ošetření našich pacientů pomocí zubních implantátů

1.       První návštěva tzv. konzultace – je velmi důležitá, protože bez ní, například jen nastudováním těchto stránek nebo e-mailovým či telefonickým dotazem nelze dost dobře odhadnout jaké řešení bude pro pacienta nejlepší a kolik to bude stát. Konzultace zahrnuje pohovor, vyšetření chrupu a úst, zhotovení skenů (digitálních otisků), registrace skusu, provedení 3D rtg vyšetření tzv. CBCT, stanovení léčebného plánu. Pokud pacient souhlasí, stanoví se termín zavedení implantátu/tů. Vydáme recept na léky před operací (antibiotika a léky na bolest). Domluvíme se, že pokud bude pacient chtít i zklidňující lék (Midazolam), tak si musí zajistit doprovod dospělé osoby po ošetření, kdy už nebude moci po zbytek dne například řídit auto.

2.      Plánovací fáze probíhá bez přítomnosti pacienta. Podle výsledků všech vyšetření z první návštěvy pacienta, vybere implantolog přesný typ a velikost implantátu/tů a jejich umístění v čelisti a ve spolupráci se zubním technikem předběžně naplánuje podobu budoucí zubní náhrady, která bude na implantáty nasazena.

3.        Vlastní výkon implantace - zavedení zubního implantátu/tů. Pokud má pacient domluvený doprovod po výkonu, můžeme podat lék na zklidnění (Midazolam). Potom aplikujeme znecitlivující injekci, po které je již vše další bezbolestné. Pacient cítí jen doteky a mírné vibrace od vrtačky při vrtání otvoru pro zavedení implantátu. Pokud je výkon delší nebo první anestezie nezabere úplně tak přidáváme další, dokud dávku anestetika, aby zákrok zůstal bezbolestný. V místě naplánovaného umístění implantátu, nařízneme kousek dásně, odsuneme ji na chvíli od kosti. Do kosti vyvrtáme otvor pro implantát, do kterého jej zašroubujeme. Vnitřní pracovní závit implantátu zaslepujeme krycí šroubkem, který nikam neprominuje a je zapuštěný do vnitřku implantátu. Na závěr výkonu ránu na dásni zašijeme jemným vstřebatelným stehem. U vícečetných implantací nebo po doplňování chybějící kosti obvykle ještě po výkonu aplikujeme injekci proti otoku (dexamethason) a proti bolesti (Ketonal) do hýžďového svalu. V některých vybraných případech, lze rovnou provést otisky nebo skeny polohy implantátů a nové zuby na ně připevnit ještě týž den, jako je to v případě řešení "zuby za jeden den: All-on-4", kdy je zubní náhrada již dopředu připravená a jen se do večera podle otisků upraví tak, aby šla přišroubovat na implantáty. Nebo v případech s nedostatkem kosti pro klasické válcové implantáty, kdy používáme tzv. bikortikální bazální implantáty, které pokud nahrazují jednotlivé přední zuby, tak zhotovíme kompozitní korunku ihned po implantaci z volné ruky. 

4.     Do 1 týdne pak cementujeme na bikortikální implantáty provizorní kompozitní zubní náhrady vyrobené v laboratoři ať už to jsou jednotlivé korunky, můstky nebo celé zubní oblouky "od šestky po šestku". 

5.     Do 2 týdnů proběhne chirurgická kontrola rány s odstraněním zbytků vstřebatelných stehů, pokud již nevypadly samy nebo již kontrola neproběhla při fixaci provizorní protetiky po jednom týdnu od výkonu viz výše.

6.      Po 3 měsících (v dolní čelisti) a 6 měsících (v horní čelisti) při klasické doufázovém implantování, zavádíme vhojovací válečky. Jedná se o malý chirurgický výkon v místním znecitlivění. Vyšroubuje se při něm krycí šroubek z vnitřního závitu implantátu a našroubuje se do něj vhojovací šroub. Ten již prominuje až nad úroveň okolní dásně a po zahojení vznikne v dásni  „montážní“ přístupový kanálek, kudy bude možné později na implantát přišroubovat otiskovací a nakonec i protetický pilíř s novou keramickou zubní korunkou.

7.       Za 2 týdny po zavedení vhojovacího válečku se zhotovují otisky nebo skeny polohy implantátů a vybírá se barva pro  korunku nebo můstek. Tato návštěva je bezbolestná. Vyšroubuje se vhojovací váleček a tenkým šroubkem se přichytí otiskovací váleček nebo skenovací tělísko, které se buď zalijí otiskovací hmotou spolu s ostatními zuby v čelisti a po ztuhnutí otiskovací hmoty se tenký šroubek povolí a otiskovací váleček zalitý ve ztuhlé otiskovací hmotě slouží zubnímu technikovi jako přesný ukazatel polohy implantátu ve vztahu k ostatním zubům. Nebo se skenovací tělísko se všemi ostatními zuby a skusem nafilmuje speciální kamerou tzv. skenerem a zubní technik pak může zhotovit přesnou korunku nebo můstek na sádrovém modelu čelistí nebo v počítači metodou CAD/CAM.

4.       Za 2 týdny po otiskování předáváme korunku/můstek pacientovi. Fixace korunky na implantát se provádí buď přímo přišroubováním, pokud je osa implantátu přesně nebo téměř v ose s korunkou. Montážní šachta se pak zalije "bílou plombou". Pokud je osa implantátu a korunky, hlavně na předních zubech, k sobě navzájem pod určitým úhlem, tak k implantátu přišroubujeme zahnutý pilíř a na něj pak korunku cementujeme.

5.      Pacienta s implantátem pak kontrolujeme několik měsíců po nasazení korunky a pak jednou za rok. Provádíme kontrolu dásňové manžety kolem implantátu, zda je funkční a zdravá. Implantát samotný kontrolujeme rentgenem. U šroubované protetiky kontrolujeme utahovací moment fixačních šroubků, které případně dotáhneme.